ชั้นวางสินค้า (Storage Racking System)

 

    ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (Industry storage Racking System)

                ชั้นวางสินค้าของเรา ทางบริษัทฯได้ออกแบบตามมาตราฐาน EN(Enropean standard), RMI(Rack Manufacturer Institute),  SEMA (Storage Equipment and Manufacturer Association) standard โดยใช้ Software Autocad เพื่อจัดวางรูปแบบผัง  และโปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วย ในการออกแบบชิ้นส่วน และจุดต่อต่างๆ  
                วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สินค้า เราใช้วัตถุดิบตามมาตราฐาน JIS, ASTM ที่ผ่านการรับรอง และทดสอบความแข็งแรง การควบคุมสเปคก่อนเข้าขบวนการ  ชิ้นงานหลักได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยการรีดขึ้นรูป (Rollforming machine)  ขบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เชื่อม (Robot welding machine)   
                ขั้นตอนการล้างชิ้นงานและพ่นสี ชั้นวางสินค้าของเราผ่านการล้างคราบไขมันและสิ่งสกปรกด้วยกรรมวิธีทางเคมี หลังจากนั้นผ่านการพ่นสีด้วยสีผงอีพ๊อกซี่ และอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเป็นเวลา 10-15 นาที   ความหนาหลังจากอบสีแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ไมครอน  

Visitors: 308,428