ผลิตภัณท์และบริการ


 • 8064_resize.jpg
  ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (Industry storage Racking System) ชั้นวางสินค้าของเรา ทางบริษัทฯได้ออกแบบตามมาตราฐาน EN(Enropean standard), RMI(Rack Manufacturer Institute), SEMA...

 • IMG_9388.JPG
  ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร TAMCOP โครงสร้างตู้เป็นระบบ Knock down สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปยังที่ใหม่ได้ง่าย เหมาะกับการเก็บเอกสารหลากหลายประเภท เช่น แฟ้มเอกสาร, บัตรเอกสาร, ฟิลมเอ...

 • for web buffer1.jpg
  ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System) รายละเอียด: เหมาะกับสินค้าปริมาณมากๆ มี INPUT-OUTPUT ค่อนข้างสูง ระบบสามารถทำความสูงได้มากกว่า 25 เมตร หรือตามข้อกำหน...

 • 1479383119207.jpg
  ชั้นลอยและโครงสร้างเหล็ก (Mezzanine floor and Steel structure) ชั้นลอย Mezzanine floor เป็นการเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยจากพื้นที่อาคารเดิมได้ถึง 100% โดยไม่ต้องแก้ไขพื้นของอาคารเดิ...

 • plastic_bins_tote_boxes_shelf_bins_stack_nest_containers.jpg

 • 33.jpg
  รถยกสินค้า และอุปกรณ์โยกย้ายสินค้า (Material Handling System) : รถยกสินค้าแบรนด์ TSM ของเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO โดยผ่านขั้นตอนออกแบบ ผลิต และทดสอบการใช้งานรวมถึงเรามีอะไ...

 • product all_1_resize.png
  ตู้ไฟฟ้ามาตราฐาน (Electrical Compact Enclosure) ตู้ไฟฟ้า TAMCO ออกแบบตามาตราฐาน IEC 61537,IEC 60529, มอก.513-2548,NEMA Standards โดยใช้ SoftwareSolid Workช่วยในการออกแบบโครงตู้วัตถ...

 • DSCN3714_resize.JPG
  รางไฟฟ้า (Trunking System) รางไฟฟ้า TAMCO ออกแบบตามาตราฐาน IEC 61537, NEMA Standards โดยใช้ software Autocad และ Solid Workในการออกแบบชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าเรา ใช้วัตถุดิ...
Visitors: 308,431