ผลงานที่ผ่านมา

       บริษัท ไทยสวิทช์บอร์ดแอนด์เมตัลเวอร์ค (เพชรบุรี) จำกัด  มีทีมงานสำหรับงานติดตั้งชั้นวางสินค้า และบริการด้านการตรวจสอบชั้นวางสินค้า ตามมาตราฐานสากลดังนี้  
1. SEMA (Storage Equipment and Manufacturer Association)
2. EN-15620, Steel Static Storage Systems Adjustable Pallet Racking (Tolerances Deformations and Clearances)
3. EN-15635, Steel Static Storage Systems (Application and Maintenance of Storage Equipment) 
4. BS-EN-15512, steel static storage system 
        ดังนั้นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเรา และการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นการรับประกันว่าสินค้าของเราสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามมาตราฐานสากล
Visitors: 308,430