วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

                บริษัทเป็นผู้นำด้านการตลาด และการผลิต ระบบการจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า และอุปกรณ์คลังสินค้า ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 พันธกิจ

1. บริษัทจะขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2. บริษัทจะเพิ่มศักยภาพการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย

3. บริษัทจะผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยกรรมวิธีการผลิต และการจัดการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 308,431