สำนักงานใหญ่

  สถานที่ :

    บริษัท ไทยสวิทช์บอร์ดแอนด์เมตัลเวอร์ค(เพชรบุรี)จำกัด

    103 หมู่ 4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

    โทร. 032-565100-101          แฟ๊กซ์. 032-565-102

    http://www.tamcop.com

    ติดต่อ  : ฝ่ายขาย ,               โทร 09-8263-0324    sales@tamcop.com 

                : ฝ่ายโรงงาน ,         โทร 09-8830-3200    kajornsak@tamcop.com  

                : แผนกการตลาด,    โทร 09-8830-3200   marketing@tamcop.com

                : ฝ่ายบัญชี ,             โทร 09-8256-7546    account@tamcop.com

                : ฝ่ายจัดซื้อ ,            โทร 09-8272-5279     purchase@tamcop.com 

    พิกัด :  13°20'12.3"N 99°45'36.0"E

Visitors: 308,430