การทดสอบ และการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งสินค้า 
      ทางบริษัทฯ ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าหลังจากผ่านขั้นตอนการผลิต โดยได้ตรวจสอบขนาดมิติของชิ้นงาน , ความหนาของการพ่นสีด้วยเครื่องมือวัดความหนาสี ELCOMETER, การวัดการยึดเกาะของสีโดยการ Cross cut,  การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้น้ำยา Penetrant test และการทดสอบประกอบจริงที่โรงงานสำหรับสินค้าที่สั่งทำพิเศษ เพื่อเป็นการรับประกันการใช้งาน

การควบคุมสินค้าหลังจากการติดตั้ง

      บริษัทฯมีทีมงานติดตั้ง และหัวหน้างานที่ผ่านการติดตั้งงานมากกว่า 20 ปี ในการตรวจสินค้าหลังติดตั้งงานเสร็จ โดยจะตรวจสอบแนวดิ่ง, แนวระดับของชั้นวางสินค้า ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า รวมถึงมีบริการตรวจสอบชั้นวางสินค้าหลังส่งมอบงานแล้วตามรอบเวลา

การทดสอบสินค้า
      สินค้าในกลุ่มชั้นวางสินค้าที่ได้ออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ จะจัดทำโมเดลตัวอย่างออกมาเพื่อทำการทดสอบจริง ก่อนที่จะนำไป โดยจะมีขั้นตอนตั้งแต่ทดสอบ การรับน้ำหนักของชิ้นส่วนจริงตามที่ได้ออกแบบเทียบกับรายการคำนวณ,, การวัดค่าการแอ่นตัวของชิ้นส่วน, การเช็คค่าการบิดตัวของโครงสร้าง
      

      

Visitors: 308,430