โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินรัก จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทได้จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์ และนักเรียน ทางบริษัทฯจะมีโครงการดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับ
Visitors: 308,432