Tilog-logistix 2018

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ทางบริษัทฯได้ออกงานแสดงสินค้า ด้าน Logistic ที่ไบเทค บางนา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าของทางเราที่ Booth ครับ
Visitors: 308,430