ที่พักและออกกำลังกายหมู่บ้านคีรีวงศ์

เมื่อวันที่ 8 พย. 61 พนักงานบริษัทได้ร่วมกับ หมู่4 ต.หนองชุมพลเหนือ ได้สร้างหลังคาที่พักเพื่อทำที่ออกกำลังกายและพักผ่อนให้กับชาวหมู่บ้านคีรีวงศ์
Visitors: 308,430