ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน และผู้บริหารทุกท่าน เพื่อให้พนักงานทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรง
Visitors: 308,430