ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

 

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System)

รายละเอียด :

  • เหมาะกับสินค้าปริมาณมากๆ มี INPUT-OUTPUT ค่อนข้างสูง 
  • ระบบสามารถทำความสูงได้มากกว่า 25 เมตร หรือตามข้อกำหนดของพื้นที่ของที่ดิน
  • น้ำหนักสินค้าที่วางได้ต่อชั้น 1000 - 2000 kg
  • ใช้วางสินค้าในสโตร์หลัก เพื่อจ่ายในสโตร์ย่อย  
  • ระบบการเข้า-ออก สินค้าเป็นระบบ First in-First out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีกำหนดวันหมดอายุ
  • การควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า สามารถทำได้ตั้งแต่ Manual จนกระทั่ง Full automated โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับ AGV , Shutter rack,  Barcode scannce หรือ Barcode reader  
  • WMS/WCS สามารถปรับปรุงได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าใช้งานอยู่

Visitors: 308,430