ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร TAMCOP 

  • โครงสร้างตู้เป็นระบบ Knock down สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปยังที่ใหม่ได้ง่าย
  • เหมาะกับการเก็บเอกสารหลากหลายประเภท เช่น แฟ้มเอกสาร, บัตรเอกสาร, ฟิลมเอ๊กซเรย์ และอื่นๆ
  • ประหยัดพื้นที่จากเดิมลงมากกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ตูเอกสารทั่วไปะบบตู้เลื่อนมีทั้งแบบผลัก และพวงมาลัยหมุนช่วยผ่อนแรง
  • มีกุญแจล็อคตู้ หลังจากเลิกใช้งานเพื่อความปลอดภัยของเอกสาร
  • ชุดรางมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบรางลอย และ แบบรางปูด้วยแผ่นปิด เช่น ไม้อัด, กระเบื้องยาง หรืออื่นๆ  

 

 ขนาดมาตราฐานตู้เลื่อนพวงมาลัยหมุนชนิดรางลอย  

 

รุ่น กว้าง ลึก สูง จำนวนช่วงตู้ จำนวนแถวเดี่ยวตู้ตาย จำนวนแถวเดี่ยวตู้เคลื่อนที่ จำนวนแถวคู่ตู้เคลื่อนที่
MB-H-1010 1066 2695 2135 1 1 1 2
MB-H-1020 1066 3305 2135 1 1 1 3
MB-H-1030 1066 3920 2135 1 1 1 4
MB-H-1040 1066 4530 2135 1 1 1 5
               
               

 

Visitors: 308,432